Ne samo še ena nevladna organizacija!

Na svet je privekal Inštitut za spodbujanje raznolikosti! Zakaj? Z inštitutom želimo sooblikovati boljšo prihodnost, družbo, ki ima za glavne vrednote mir, iskanje dobrobiti, multikulturnost, zdravje, estetske vrednosti, zdravo in čisto okolje, ugodno podnebje in trajnostno rast. Umetnost in kultura ter vzgoja aktivnih državljanov globalne skupnosti sta pomembni komponenti prizadevanj inštituta.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash
Author: admin