Kdo/Zakaj?

Ustanovitelji zavoda smo:

  • mag. Lucija Unuk, univ. dipl. politolog, magistrica Sociologije kulture, zaposlena na področju EU skladov in EU zadev;
  • Barbara Drole, univ. dipl. politolog, zaposlena na področju projektnega upravljanja;
  • Matej Črnjavič, univ. dipl. politolog, zaposlen na področju odnosov z javnostmi

Direktorica zavoda: mag. Lucija Unuk

Namen ustanovitve inštituta je spodbujati vse oblike družbene in kulturne raznolikosti, ki plemenitijo in spreminjajo sodobne družbe in skupnosti v smeri trajnostnega načina življenja ter spodbujanje zavedanja o pomenu zagotavljanja multikulturnosti in solidarnosti sodobnih družb. 

Smo skupina entuziastov, ki želijo prispevati k trajnostni transformaciji družbe v smeri njene večje vključljivosti in solidarnosti. Ker imamo bogate izkušnje z delom v različnih nevladnih organizacijah, smo ustanovili Inštitut, ki bo izvajal nepridobitno dejavnost na področju kulture, zdravja, okolja, umetnosti in trajnostnega razvoja.Z inštitutom želimo sooblikovati prihodnost, družbo, ki ima za glavne vrednote mir, iskanje dobrobiti, multikulturnost, zdravje, estetske vrednosti, zdravo in čisto okolje, ugodno podnebje in trajnostno rast. Umetnost in kultura ter vzgoja aktivnih državljanov globalne skupnosti sta pomembni komponenti prizadevanj inštituta.

Z inštitutom želimo sooblikovati prihodnost, družbo,
ki ima za glavne vrednote mir, multikulturnost, zdravje in čisto okolje.

Cilj inštituta je spodbujanje in izvajanje ukrepov, ki prispevajo k razvoju trajnostnega in vključujočega načina življenja za čim večje število ljudi in družbenih skupin. Inštitut razširja in izvaja aktivnosti in razvija znanje o multikulturnosti in solidarnosti sodobne družbe kot o predpogoju za trajnostni razvoj in dobrobit posameznic ter posameznikov.

Svojo vizijo inštitut uresničuje z organizacijo tečajev in delavnic za krepitev odpornosti, multikulturnosti in tolerance do drugačnosti, z organizacijo izobraževanj, delavnic in supervizij, z raziskovalno dejavnostjo, s sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami ter z izdajanjem knjig, revij in druge periodike ter spletnega gradiva. Varstvo okolja in zmanjševanje negativnih posledic podnebnih sprememb ter prehod v digitalno družbo sta vrednoti društva. Trajnostna rast je v osrčju prizadevanj članov inštituta in inštituta kot celote.

Inštitut neprofitno opravlja naslednje dejavnosti:

  • sodeluje na prireditvah in predstavitvah v varstveno-delovnih centrih, domovih starejših občanov, osnovnih šolah, vrtcih in drugod;
  • izvaja različna izobraževanja in usposabljanja (splošna in specialna izobraževanja za strokovne osebe, prostovoljce in splošno javnost) s področja trajnostnega, vključujočega razvoja sodobnih družb;
  • izvaja promocijske aktivnosti;
  • skrbi za realizacijo transformacije sodobnih družb v trajnostne in vključujoče skupnosti;
  • izvaja raziskovalno dejavnost.

Na podlagi navedenih nalog izhaja, da pretežni del dejavnosti inštitut opravi na področju izobraževanja, kulture, umetnosti, varstva okolja, zdravja, socialnega varstva, podnebja ter trajnostnega razvoja. Inštitut se poleg osnovne dejavnosti ukvarja še s pridobitno dejavnostjo.